كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن محدوديتهاي اشباع گاورنر با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله با استفاده از يك كنترل كننده PIDبهبوديافته، براي كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت، روش جديدي براي كاهش انحراف فركانس در حالت ديناميكي سيستم قدرت ارائه شده است. در اين روش جديد از حداكثر سرعت و حداكثر جابجايي دريچه گاورنر براي كاهش هر چه سريعتر انحراف فركانس در حالت ديناميكي استفاده شده است. تابع هزينه اصلي مبتني بر حداقل سازي انتگرال پاسخ پله انحراف فركانس مي باشد. براي در نظر گرفتن محدويت هاي اشباع گاورنر )گاورنر غير خطي( تابع جريمه جديدي كه تابعي از ميزان خروج از اشباع سيگنال ورودي و خروجي گاورنر است، به تابع هزينه اصلي اضافه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *