كنترل اضطراري ولتاژ با استفاده از كنترل مبتني بر پيش بيني مدل با تابع هدف اصلاح يافته

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كنترل اضطراري ولتاژ با استفاده از كنترل مبتني بر پيش بيني مدل با تابع هدف اصلاح يافته

دانلود مقاله : كنترل اضطراري ولتاژ با استفاده از كنترل مبتني بر پيش بيني مدل با تابع هدف اصلاح يافته

دراين مقاله، روش كنترل مبتني بر پيش بيني مدل (MPC) به منظور كنترل اضطراري ولتاژ به كار گرفته شده است. براي

اينكار يك تابع هدف جديد تعريف شده كه در آن پاسخ متغيرها به اقدامات اضطراري، با انجام دو پخش بار پيشبيني

ميگردد. يكي از اين دو پخش بار، جهش اوليه متغيرها و ديگري نقطه كار حالت ماندگار را محاسبه ميكند.

 

با توجه به اينكه تنها دو نقطه محاسبه ميگردد، سرعت تعيين و اعمال اقدامات كه در كنترل اضطراري بسيار مهم است افزايش مي يابد.

همچنين از آنجايي كه از روشهاي تقريبي مانند تحليل حساسيت و ساير روشهاي تقريب مسير استفاده نشده است،
پيشبيني پاسخ متغيرها دقيقتر ميباشد . اين موضوع سبب ميشود كه بازيابي ولتاژ با گامهاي كمتري انجام شود. شبيه سازيهاي

انجام شده در يك سيستم 6 شينه، عملكرد مطلوب روش پيشنهادي را نشان ميدهد.

 

در يك سيستم قدرت وقتي بار افزايش پيدا مي كند و يا اختلالي در سيستم رخ ميدهد،

اگر سيستم قادر به حفظ ولتاژ نقاط مختلف خود نباشد گفته مي شود كه پديده ناپايداري ولتاژ اتفاق افتاده است.

 

بعد از وقوع ناپايداري، و لتاژ نقاط ناپايدار شديدا افت پيدا مي كند

و سپس در صورت عدم اعمال به موقع اقدامات كنترلي،سقوط ولتاژ در كل سيستم قدرت رخ ميدهد .

 

كربلايي فريد- خوشاخلاق داود
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر – دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *