كمينه سازي تلفات توسط الگوريتم جستجوي شار بهينه در درايو موتور القايي كنترل شده به روش برداري مبتني بر ميدان

در اين مقاله يك كنترلر جستجوگر شار بهينه براي درايو موتور القايي كنترل شده به روش كنترل برداري مبتني بر ميدان (FOC) ارائه شده است. اين كنترلر به منظور كمينه سازي تلفات درايو توسط كنترل شار و براي بارهاي سبك طراحي شده است. تابع هدف در روند كمين ه سازي، توان
ورودي سيستم درايو مي باشد. مقدار شار مرجع از طريق يك الگوريتم جستجوگر (SC) بهينه سازي شار با پله هاي تطبيقي به منظور دستيابي به عملكرد ديناميكي و حالت ماندگار مناسب، تعيين شده است . . در حالت گذرا يك پله شار بزگ اعمال ش ده تا سرعت همگرايي الگوريتم را افزايش دهد و در حالت دائمي اندازه پله هاي شار كاهش يافته است تا پاسخ مناسبي در حالت پايدار بدست آيد . نتايج شبيه سازي در پايان
آورده شده و كارآيي روش ارائه شده، تاييد شده است .

 

رضا زماني، عبدالعظيم غلامي بيدخاني، هاشم اورعي ميرزماني
دانشگاه صنعتي شريف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *