كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور

دانلود مقاله : ارائه يك روش پيشنهادي كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور

جريان هجومي ترانس يكي از مهمترين عوامل آسيب ديدن ترانسفورماتورهاي قدرت و كاهش عمر مفيد آنهاست. در اين

مقاله روشهاي مختلف كاهش جريان هجومي در مراجع، دسته بندي شده و يك روش پيشنهادي مبتني بر كنترل لحظه

كليدزني ارائه مي گردد. در روش پيشنهادي ابتدا يك فاز برقدار مي شود و كليد زني دو فاز ديگر با تا خير و در زمان

مشخص صورت مي گيرد.

در اين روش اطلاع از شار پسماند تنها يك فاز كافي مي باشد. به منظور بررسي كارايي روش پيشنهادي،

ترانسفورماتور 155MVA با سطح ولتاژ 132/15 KV در حالت بدون بار كليدزني شده و روش كليدزني ارائه شده با روشهاي قبلي مقايسه مي گردد.

شبيه سازي مدار نمونه در نرم افزار ATPDraw صورت گرفته و جهت مدلسازي هسته

ترانس از مدل سلف غير خطي TYPE-96 در اين نرم افزار استفاده شده است. در انتها دامنه جريان هجومي

در روش ارائه شده با روشهاي قبلي مقايسه شده و مزايا و معايب هر يك از روشها آورده شده است.

ترانسفورماتورها يكي از مهمترين و گرانترين اجزاي سيستمهاي قدرت مي باشند و نقش موثري در حفظ پايداري

و قابليت اطمينان شبكه دارند. با توجه به كاربرد گسترده ترانسها در شبكه هاي قدرت بررسي تاثيرات متقابل بين

ترانس و شبكه در حالتهاي گذرا و كليد زني ضروري است .

مهدي عباسي -ميلاد دولتشاهي -محمد كيوانفرد – عقيل داوري

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *