كليدزني بهينه مقاومت ترمزي توسط روش آتوماتاي يادگيري تقويتي جهت پايدارسازي سيستم قدرت

توجه به گستردگي روز افزون سيستمهاي قدرت، نياز به بكارگيري روشهاي مناسب و متنوع جهت حفظ پايداري آنها افزايش يافته است. مقاومت ترمزي از خانواده كنترل
كننده هاي گسسته است كه در پي بروز خطاي ناگهاني در سيستم قدرت مي تواند به پايدار سازي يا بهبود پايداري آن كمك كند. در اين مقاله روش تركيبي آتوماتاي يادگيري تقويتي گسسته و پيوسته براي سوئيچينگ بهينه مقاومت ترمزي استفاده شده است. اين روش بدون نياز به ديناميكهاي سيستم قدرت و با در نظر گرفتن تمام ويژگيهاي غير خطي سيستم، با تعداد تكرارهاي پائين به جواب بهينه همگرا مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *