كليدزني بهينه سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كليدزني بهينه سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي به

منظور كاهش تلفات

داتلود مقاله : كليدزني بهينه سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي به منظور كاهش تلفات

بازآرايي سيستم توزيع كه با مجموعه اي از عمليات كليدزني صورت مي گيرد، يك روش ساده و كم هزينه است

كه بدون افزودن تجهيزات اضافه بر شبكه تلفات سيستم توزيع را كاهش مي دهد. تحليل شبكه به منظور قطع يا وصل بودن هر كليد مي بايست بدون خطا و متناسب با

محدوديت هاي شبكه انجام گيرد. به منظور كاهش هزينه هاي جاري لازم است تعداد كليدهايي كه تغيير وضعيت مي دهند،

حداقل باشند.

 

با توجه به گسترش شبكه هاي توزيع و پيچيده تر شدن ارتباطات در اين شبكه ها و تعداد پارامترها، استفاده از تكنيك هاي هوشمند اجتناب ناپذير است . در اين مقاله ،

از تئوري گراف به همراه الگوريتم ژنتيك به منظور يافتن كليدهايي كه با تغيير وضعيت آنها، آرايش شبكه در جهت

كاهش تلفات تغيير مي يابد، استفاده شده است.

نحوة كاربرد الگوريتم پيشنهادي بر روي شبكه آزمون 16 شينه استاندارد ارائه شده و نشان داده شده كه حجم محاسبات اين روش بسيار كم بوده و در كاربردهاي سريع

و بلادرنگ مناسب است.

 

علي عسگري
دانشجوي كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران- ايران
شركت مديريت توليد برق نكا- ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *