كسب درآمد بيشتر و آرايش واقعي تر در بازار برق با شبيه سازي مونت كارلو

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – استراتژي بهينه ابراز توان براي كسب درآمد بيشتر و آرايش واقعي تر در بازار برق با شبيه سازي مونت كارلو

دانلود مقاله : استراتژي بهينه ابراز توان براي كسب درآمد بيشتر و آرايش واقعي تر در بازار برق با شبيه سازي مونت كارلو

درآمد يك واحد توليدي در بازار برق شامل چندين بخش است كه يكي از آنها درآمد آمادگي مي باشد. مطابق قوانين و مقررات بازار برق هر واحد توليدي براي كسب  درآمد آمادگي بايد توان قابل توليد خود را به بازار برق اعلام نمايد و ابراز نادرست توان، واحد توليدي را مشمول جريمه آزمون مي نمايد. از طرفي ابراز توان در بازار برق  ايران داراي محدوديت كف مي باشد. اين محدود يت و همچنين قوانين موجود، باعث شده واحدهاي توليدي به جاي ابراز توان قابل توليد، به دنبال ابراز توان در جهت  كاهش جرائم باشند و همواره توان ابراز شده را برابر كف ابراز انتخاب نمايند كه علاوه بر آرايش غير واقعي بازار ، باعث كاهش درآمد آمادگي مي شود. در اين مقاله  روشي جهت ابراز بهينه آمادگي ارائه شده كه به طور همزمان باعث افزايش احتمالي درآمد آمادگي، كاهش جرائم و آرايش دقيق تر بازار مي شود. در اين روش به  كمك شبيه سازي مونت كارلو، تابع توزيع احتمال توانايي توليد محاسبه شده و از آن براي ابراز بهينه توان استفاده مي شود. نتايج نشان مي دهد كه در بسياري از موارد نيازي به ابراز توان برابر كف نمي باشد و بازيگران مي تواند با ابراز احتمالي توان علاوه بر كسب درآمد بيشتر به آرايش واقعي تر بازار كمك نمايند.

 

مهدي علومي بايگي – حميد رضا نيساز – بهمن معين افشاري

دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده مهندسي – گروه مهندسي برق

شركت برق منطق هاي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *