كدكننده هاي پهن باند AMR-WBو +AMR-WB

اين مقاله به بررسي الگوريتم و نحوه عملكرد كدكنندههاي پهن باند AMR-WBو ) AMR-WB+ (Extended AMR-WBميپردازد. اين كدكنندهها اخيرا˝ از سوي 3GPPبه عنوان الگوريتمهاي فشردهسازي گفتار و صوت ) (Audioدر نرخ بيت پايين و با كيفيت بالا براي ارائه سرويسهاي مولتي مديا ) (Multimediaدر شبكههاي سيار انتخاب شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *