كاهش توان مصرفي سيستم هاي ديجيتال با استفاده از مديريت پوياي توان براي درخواست هاي غير ايستان

هدف مديريت پوياي توان، افزايش طول عمر باتري در وسايل الكترونيكي قابل حمل است. بدين صورت، وقتي كه براي سيستم تحت كنترل آن درخواستي وجود نداشته باشد، مي توان وضعيت سيستم را به يكي از حالت هاي توان پايين تغيير داد. اين مقاله روشي جديد براي كنترل مديريت پوياي توان مصرفي براي درخواست هاي غير ايستان (Non-stationary) ارائه مي دهد. در روش پيشنهادي درخواست هاي غير ايستان بصورت مجموعه اي از فرايند هاي تصميم گيري ماركف مدل مي شوند، كه از يكديگر با تعدادي مد (Mode) متمايز مي گردند. هر مد (Mode) متناظر با يك نوع خاص از درخواست هاي ورودي ايستان ميباشد. براي هر كدام از اين مد ها، روش تصميم گيري با استفاده از محاسبات خارج از زمان اجراي برنامه (Offline) بهينه سازي مي شود. كه اين بهينه سازي با استفاده از الگوريتم هاي استاندارد موجود براي فرايند تصميم گيري ماركف صورت ميگيرد. سپس مديريت پوياي توان در زمان اجراي برنامه (Online) از روي منشا (مثلاً برنامه يا نرم افزار) درخواست كننده ي درخواست هاي ورودي، بين اين مدها تغيير وضعيت مي دهد. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد با استفاده از روش پيشنهادي، در مقايسه با رو شهاي پيشين براي درخواست هاي شديداً غير ايستان، توان مصرفي به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

 

كبري چنگيززاده، پروين علي نژاد، طاهره نوروزي و علي عباسيان
آزمايشگاه طراحي مدارهاي مجتمع بسيار فشرده، دانشكدة مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه صنعتي جندي شاپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *