كاهش بار سمت مصرف در محيط شبكه هوشمند

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مدل سازي پيشنهاد فروش كاهش بار سمت مصرف در محيط شبكه هوشمند

دانلود مقاله : مدل سازي پيشنهاد فروش كاهش بار سمت مصرف در محيط شبكه هوشمند

از آنجا كه مدير بازار مسئول حفظ امنيت و قابليت اطمينان شبكه ميباشدو اجراي برنامههاي پاسخگويي بار ميتواند به بهرهبرداري هرچه بهتر از شبكه كمك كند . با توجه به قابليت هاي بار پاسخگو ميتوان از آن براي كاهش بار پيك ، كاهش مصرف انرژي، بهبود ضريب بار و… بهره برد . بر طبق تعريف كميتهي قابليت اطمينان آمريكاي  شمالي بار پاسخگو به عنوان يكي از منابع تامين رزرو اضطراري شبكه طبقه بندي ميشود.با توجه به تاثيرات مناسب برنامههاي پاسخ گويي بار بر خصوصيات منحني بار ،  اين برنامه ها در حال حاضر در سرتاسر دنيا اهميت زيادي پيدا كرده اند . از طرف ديگر با مطرح شدن مفهوم شبكههاي هوشمند و تمايل كشورهاي دنيا براي ايجاد زير  ساختهاي مورد نياز براي هوشمند سازي هرچه بيشتر شبكه برق، استفاده از مشاركت سمت مصرف براي حل مشكلات شبكه به عنوان راهكار ي مناسب و قابل اجرا  مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله در ابتدا نحرهي مشاركت بار پاسخگو در بازار انرژي روز بعد در محيط شبكه هوشمند مورد بحث قرار گرفته است. سپس بر  اساس مدل مشاركت بار پاسخ گو در بازار روز بعد، تاثير اجراي برنامههاي كاهش بار بر منحني بار مورد بررسي قرار گرفته است.

جواد محمدي مهدي مصدقي اشكان رحيمي كيان
دانشگاه تهران
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *