كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع (VFTO)

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع (VFTO) پست 400/230 كيلوولت GIS

دانلود مقاله : كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع (VFTO) پست 400/230 كيلوولت GIS

يكي از عوامل اصلي تخريب تجهيزات در پست هاي GIS اضافه ولتاژهاي گذراي بسيارسريع مي باشند اين اضافه ولتاژها بواسطه عملكرد سكيسونرها و كليدهاي قدرت  در پست رخ مي دهند. در سالهاي اخير استفاده از پست هاي GIS به دليل كوچكتر شدن فضا بسيار مدنظر قرار گرفته ولي ايجاد اضافه ولتاژهاي خيلي سريع بهره  برداري اين نوع پستها را با مشكل روبروكرده است. در اين مقاله به مدلسازي دقيق تجهيزات به كار رفته در يك پست 400/230GIS كيلوولت پرداخته شده است تا بتوان اضافه ولتاژهاي گذر اي بسيار سريع ايجاد شده در اين پست را بررسي نمود . سپس با استفاده از حلقه فريت كاهش اين اضافه ولتاژها مورد ارزيابي قرار گرفته است. ارايه الگوريتم جديد مدلسازي وابسته به فركانس حلقه فريت توسط نرم افزار EMTP-RV و بسترسازي لازم جهت مدلسازي وابسته به فركانس ساير محدودسازهاي مغناطيسي محور اصلي اين مقاله است. ضمناً تاثير استفاده از حلقه فريت NiZn ،Mn-Zn و 0/2NiZn 0.8MnZn+ در كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع بررسي شده و درصد بهبود اين اضافه ولتاژها بواسطه قرار گرفتن اين حلقه در نقاط مختلف پست GIS استخراج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *