كاهش اضافه ولتاژهاي هارمونيكي درحين برق داركردن ترانسفورماتورهاي قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – روشي نوين براي كاهش اضافه ولتاژهاي هارمونيكي درحين برق داركردن ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از كليدزني كنترل شده

دانلود مقاله : روشي نوين براي كاهش اضافه ولتاژهاي هارمونيكي درحين برق داركردن ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از كليدزني كنتر لشده

در طول مراحل اوليه بازگرداني سيستم قدرت، تعامل غيرخطي ميان ترانسفو رماتورهاي كم بار و سيستم انتقال

مي تواند منجر به بروز اضافه ولتاژهاي هارمونيكي شود .

مؤثرترين روش براي محدودكردن اضافه ولتاژهاي كليدزني، كليدزني كنترل شده است زيرا دامنه گذراهاي ايجادشده

بشدت به زمان بسته شدن سوئيچ بستگي دارد . در اين مقاله يك شاخص هارمونيكي معرفي خواهد شد كه مقدار مينيمم

آن متناظر با بهترين حالت كليدزني است .

 

همچنين براي كاربردهاي زمان حقيقي، روشي مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي (ANN) براي تخمين زمان كليدزني بهينه ارائه خواهد شد.

براي داشتن قابليت تعميم مناسب، آموزش شبكه عصبي بر مبناي پارامترهاي مد ار معادل سيستم صورت

مي گيرد. براي تأييد كارآيي شاخص پيشنهادي و دقت روش مبتني بر شبكه عصبي،

دو مطالعه موردي كه قسمتي از سيستم 39 باسه New England هستند، ارائه و بررسي مي شوند.

 

از آنجايي كه سيست مهاي قدرت نزديك به حدود

طراحي شده خود عمل مي كنند، بازگرداني سيستم هاي قدرت در معرض خاموشي هاي ممكن مي باشد. بازگرداني فوري و

مؤثر سيستم قدرت براي حداقل كردن زمان توقف و هزينه هاي شركت هاي برق و مشتري هاي آنها كه پس از خاموشي سيستم بسرعت افزايش مي يابند، ضروري است .

 

ايمان صاد قخاني آرزوالسادات مرتضويان عباس كتابي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *