كاربرد RCM در سيستمهاي قدرت و بكارگيري AHP در اولويت بندي تجهيزات

پياده سازي RCM در صنعت برق ديدگاه جديدي را در تعميرونگهداري مطرح كرده است و با موثرتر كردن فعاليتها، سبب افزايش قابليت اطمينان و همچنين كاهش هزينه  شده است. هدف عمده در اين روش حفظ عملكرد سيستم ميباشد. در اين روش تمركز بيشتر فعاليتها، بر روي تجهيزاتي است كه تاثير بيشتري در قابليت اطمينان  سيستم دارند. از اينرو اولويت بندي تجهيزات از مراحل اصلي روش RCM است . در اين مقاله از فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت اولويت بندي تجهيزات استفاده شده است كه از آن ميتوان در اولويت بندي تجهيزات در روش RCM استفاده نمود . براي اولويت بندي پستها براساس آمار خرابي بايد با آمار خرابي تمامي تجهيزات پست  توجه نمود كه در اين مقاله از آمار خرابي تجهيزات پستهاي استان خراسان در سال 82 استفاده شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *