كاربرد مدل هاي رگرسيون خطي فازي در تخمين بار پيك روزانه يك فيدر خانگي در يزد

كاربرد مدلهاي رگرسيون فازي پس از سال 1982 و در پي معرفي اين نوع مدلها كه شامل ورودي هاي غيرفازي يا فازي و ضرايب و خروجي هاي فازي و بر پايه برنامه ريزي خطي مي باشند، رو به گسترش است. در مقاله حاضر سعي شده كه ضمن تبيين و معرفي يكي از متدهاي تعيين مدلهاي رگرسيون فازي، كاربرد اين مدلها در  تخمين بار پيك روزانه مورد بررسي قرار گيرد. در انتها نيز تحليلي حاصل از مقايسه نتايج مدلهاي رگرسيون معمولي و مدلهاي رگرسيون فازي براي داده هاي مربوط به بار  ساعتي يكي از فيد رهاي خانگي شهر يزد صورت خواهد گرفت. لازم به ذكر است كه چون اين مقاله بر اساس مفاهيم رياضي نوشته شده، در ابتدا برخي مفاهيم اوليه از جمله مطالبي پيرامون نظريه فازي ارائه خواهد شد و سپس پس از معرفي روش ساخت مدل، مثالي كاربردي از آن مورد بررسي قرار مي گيرد .

 

زهره سليميان – فرخ اميني
پژوهشگاه نيرو – پژوهشكده انرژي و محيط زيست
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *