كاربرد مدل تحليل شكاف در سنجش كيفيت خدمات شركت هاي توزيع نيروي برق (مورد:امور مشتركين برق شهرستان يزد)

در سال هاي اخير مديران سازمان هاي خدماتي در تلاش اند تا با گسترش انديشه مشتري محوري در سازمان هاي خود، بر نيازهاي مشتريان تمركز نموده و ضمن  ايجاد مزيت رقابتي براي خود، كارآيي و اثر بخشي خود را نيز افزايش دهند.صنعت برق به عنوان صنعت مادر در فرايند توسعه پايدار نقش محوري داشته به نحويكه توسعه  كثريت صنايع به صنعت برق وابسته است.بنابراين براي ايفاي هر چه بهتر اين نقش مديران اين صنعت بايستي فرهنگ مشتري مداري را در اين صنعت رواج داده  و برنامه هاي بهبود مداوم خدمات را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.

 

سيد حبيب اله ميرغفوري
استاديار دانشگاه يزد
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *