كاربرد ماشين پسماند در شتابدهنده توربوشارژرها

موتورهاي پسماند به علت ساختار مكانيكي مستحكم و مقاوم، ماشينهاي مناسبي براي كاربردهاي سرعتهاي بالا مي باشند. علاوه بر اين خود راه انداز بودن، سرعت و گشتاور ثابت، جريان راه اندازي كمتر از دو برابر جريان نامي و حفظ پايداري در برابر اغتشاشات سرعت از مزاياي ديگر اين موتورهاست. همچنين اين موتورها داراي محدوديتهاي همانند بازده و ضريب قدرت نسبتا كم و زمان راه اندازي بالا مي باشند. با استفاده از ماده پسماند مناسب، استاتور شيار بسته و طراحي خوب مي توان تا حدودي بر بعضي از محدوديتهاي اين موتور غلبه كرد ] .[1]-[8گشتاور اين موتورها با تنظيم نسبت V/Fدر رنج وسيعي قابل كنترل بوده و مي توان با اضافه كردن يك پوشش هادي روي ماده پسماند روتور به گشتاور راه اندازي نسبتا خوبي براي موتور رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.