كاربرد ضرايب حساسيت در الگوريتم ژنتيك جهت بهبود روند برنامه ريزي سيستم انتقال

در اين مقاله يك روش جديد بر پايه الگوريتم ژنتيك جهت حل مسئله برنام هريزي سيستم انتقال نيرو يك مرحله اي ارايه شده است. همچنين يك مدل دقيق و كارآمد  جهت مدل سازي طراحي توسعه بلند مدت مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بالا بردن احتمال هم گرايي الگوريتم ژنتيك به نقطه بهينه مطلق از دو الگوريتم ابتكاري  در كنار آن استفاده شده است، كه كارآيي الگوريتم ژنتيك در انتخاب نقطه بهينه مطلق را افزايش مي دهد. محدوديتهاي فني اعمالي براي جواب مورد نظر شامل  مناسب بودن بار خطوط ، مجاز بودن ولتاژ باس ها و پاسخگويي شبكه پيشنهادي در شرايط اضطراري خروج يك خط يا ترانسفورماتور مي باشند .

 

صمد تقي پور بروجني – گئورگ قره پتيان
قطب علمي قدرت – دانشكده مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *