كاربرد شبكه هاي عصبي در شبيه سازي توابع و نگاشتهاي غير خطي معكوس

يكي از كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي، شبيهسازي (تقريب‐ مد لسازي ) انواع معادلات و توابع غيرخطي بصورت مستقيم يا معكوس است. در اين مقاله قابلي تها و شيوههاي استفاده از شبكه هاي عصبي براي ايجاد انواع نگاشتهاي چند متغيره و غير خطي معرفي خواهد شد، بنحوي كه خواننده آشنا با كليات مباحث شبكه هاي عصبي بتواند با اصول ‐ قوانين ‐ طراحي ساختار و آموزش يك شبكه عصبي در زمينه مدلسازي آشنا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *