كاربرد روشهاي تحليل عوامل شكست (FMEA) براي پيشگيري از حوادث در شركتهاي توزيع برق

با توجه به نقش مهم انرژي الكتريكي در رشد و توسعه اجتماعي و اقتصادي و صرف هزينه هاي زياد براي سرمايه گذاري در عوامل توليد، انتقال و توزيع الكتريكي، استفاده از تكنيكها و راه كارهاي عملي و موثر در كاهش حوادث در جهت استفاده بهينه از منابع موجود و كاهش هزينه هاي كلان، كاملا ضروري مي باشد. هزينه هاي زياد ناشي از حوادث و خاموشي هاي انرژي الكتريكي مانند توقف صنعت و توليد، تخريب تجهيزات و
آثار سوء سياسي ، اجتماعي و . . . كه به عواملي از قبيل تعداد دفعات و تداوم زماني قطع انرژي الكتريكي و . . . بستگي دارد .لزوم ايجاد يك چا رچوب نظام مند و مشخص براي تحليل حوادث مي باشد. تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن، روشي سيستماتيك براي پيش گيري از وقوع مش كل هم در ارائه خدمات و هم در فرآيند مي باشد و بر جلوگيري از بروز عيب و نقص تمركز دارد.

 

جواد احمديان- سيد محمد رضا نوحي-F. Jones
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد -شركت برق منطقه اي اصفهان- دانشكده برق و الكترونيك
واحد خميني شهر ايران- ايران- دانشگاه ايالتي اوهايو -امريكا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *