كاربرد برازش منحني در تلفيق با روش مانده هنجار شده جهت شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار

برنامه ريزي بهره برداري و سرمايه گذاري، تامين، توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضا صورت پذيرد. لذا در برنامه ريزي سيستم قدرت، پيش بيني بار از اهميت ويژ هاي برخوردار است. مهمترين اطلاعات مورد استفاده در پيش بيني بار، مقادير گذشته بار است. داده هاي بار به ويژه داده هاي بار مناطق در شبكه سراسري ايران علاوه بر خطاهاي سيستم هاي اندازه گيري، داراي خطاهاي قرائت و ثبت اطلاعات توسط اپراتورها نيز هستند. همچنين اتفاقات ناخواسته و  خروجها يا خاموشي ها در شبكه نيز منحني بار را غيرعادي مي سازند كه براي كاربرد در پيش بيني بار كه براي شرايط عادي انجام مي شود بايد تصحيح شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *