كاربرد استاندارد ISIC در پتانسيل سنجي صرفه جوئي انرژي الكتريكي در كارخانجات صنعتي

پيشنياز هر گونه برنامه ريزي در خصوص مديريت مصرف انرژي الكتريكي، مطالعات امكان سنجي و سنجش پتانسيل هاي صرفه جويي در حوزه مورد مطالعه مي باشد. يكي از ويژگيهاي مهم چنين مطالعاتي فراگير بودن آن مي باشد،مضافاً اينكه براي سنجش پتانسيل هاي قابل حصول صرفه جويي از شاخصهاي مناسب نيز بايد بهره برد . در اين مقاله نتايج حاصله از پروژه تحقيقاتي امكان سنجي ميزان صرفه جويي انرژي الكتريكي به ترتيب الويت در كارخانجات صنعتي حوزه شركت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران ارائه شده است . به منظور تعميم راهكارهاي مديريت مصرف در گروههاي مختلف صنايع كه فرآيندهاي مشابهي دارند، اين مطالعه بر اساس طبقه بندي صنايع تحت پوشش، مطابق با استاندارد بين المللي طبقه بندي صنايع (ISIC) صورت گرفته است. در اين تحقيق با استفاده از شاخص هاي متعدد، ميزان
پتانسيل صرفه جويي انرژي الكتريكي صنايع در گروههاي مختلف ISIC و نيز گروههاي مختلف ديماندي، مورد بررسي قرار گرفته است.

 

محسن پارسا مقدم مهدي اقبال
دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه هيروشيما-ژاپن
دانشكده فني – مهندسي دانشكده مهندسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *