كاربرد آناليز طيف تكين در شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار مورد استفاده در پيش بيني بار كوتاه مدت

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي براساس تطبيق عرضه بر تقاضا، اقدام به برنامه ريزي بهره برداري مي نمايد . بنابراين پيش بيني بار (تقاضا) از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد تا حد امكان دقيق باشد . خطاي پيش بيني به روش و كيفيت داده هاي بكار رفته بستگي دارد . اشكالات ثبت و اتفاقات ناخواسته بر كيفيت داده هاي بار تاثير مي گذارند . شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار مي تواند چون فيلتر ورودي
پيش از شروع پيش بيني بار عمل كند. در اين مقاله، روشي براساس آناليز طيف تكين (SSA) براي شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار ارايه شده و براي داده هاي برق تهران با روش مبتني بر مانده هنجار شده (NR) مقايسه شده است . روش SSA به ويژه در روزهاي خاص تعطيل و ساعات پيك عملكرد بهتري دارد.

 

عبدالحسين وهابي- بابك نجار اعرابي – كارولوكس – پويا انصاري مهر – سعيده برقي نيا
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران
گروه پژوهشي بهره برداري شبكه-پژوهشكده برق – پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *