كارايي هزينه شركت هاي توزيع نيروي برق ايران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كارايي هزينه شركت هاي توزيع نيروي

برق ايران

دانلود مقاله : اندازه گيري كارايي هزينه شركت هاي توزيع نيروي برق ايران

طي مقاله پيش رو تابع هزينه وكارايي شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشوربه تفكيك استان ودر قالب الگوي

مرزي تصادفي برآورد شده است. براي اين منظورازداده هاي تلفيقي 42 شركت توزيع نيروي برق در قالب 30 شركت

توزيع برق به نم ايندگي از 30 استان كشور طي دوره زماني 1385-1388 استفاده گرديده است.

 

نتايج حاصله گوياي اين امر است كه درآمد حاصل از فروش الكتريسيته به مشتركين و ظرفيت ترانسفورماتورهاي

نصب شده و قيمت سرمايه رابطه مثبت با هزينه شركت هاي توزيع داشته و ضريب بار داراي رابطه اي منفي با اين هزينه

مي باشد.

علاوه براين ضرايب برآوردي در الگوي هزينه ،

وجود صرفه جويي هاي ناشي از مقياس ر ا درشركت هاي

مزبورنشان مي دهد.ميانگين مقادير كارايي هزينه برآورد شده اين شركت ها معادل 84/74 درصد مي باشد كه درجه كارائي را در تخصيص هزينه

اين شركت ها نشان مي دهد.

 

مصطفي رجبي خسروغلامحسيني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *