قیمت دهی برای فروش برق در حراجهای تکرار شونده بر اساس نظریه بازیهای تکاملی

در این مقاله به معرفی استفاده از ایده تکامل و معادلات تکرار شونده با در نظر گرفتن نرخ تقابل غیر یکسان و جهش یک طرفه، برای تصمیم گیری در تعیین نمودار قیمت فروش در یک بازار برق پرداخته شده است (که مشابه این مدل بازار در بازار برق ژاپن کاربرد دارد). با استفاده از این روشها بدون استفاده مستقیم از عملکرد همکارانه، نقطه پایدار تکاملی به نقطهای با میانگین سود بیشتر همگرا میشود. در مواردی که به دلیل محدودیت زمان، بازی به نقطه همگرایی نرسیده است، با تغییر پارامترهای تکاملی ارائه شده در این مقاله، شرکتها متوسط سود بیشتری از فروش در طول یک زمان محدود به دست آوردهاند. در بررسیهای انجام شده حالتهای مختلف بازی تکاملی به صورت مجزا بررسی شده است و تاثیر تغییر پارامترها در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *