قيمت دهي بهينه نيروگاه هاي مجازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – قيمت دهي بهينه نيروگاه هاي مجازي با استفاده از استراتژي تعادلي نش – SFE

دانلود مقاله : قيمت دهي بهينه نيروگاه هاي مجازي با استفاده از استراتژي تعادلي نش – SFE

با وقوع تجديد ساختار در صنعت برق، بخش هاي مختلف اين صنعت تحت تاثير قرار مي گيرند.ساختار سيستم هاي قدرت در اين فضا از حالت يكپارچه با ساختار عمودي  خارج شده و به بخش هاي مجزا تقسيم مي شود كه هر يك از اين اجزا تحت مالكيت و بهره برداري نهاد هاي مستقل و در عين حال مرتبط قرار مي گيرد. در اين شرايط  راهبري و طر احي هر يك از اين بخش ها با توجه به فضاي حاكم، نيازمندي ها و ارتباط با ديگر نهادها و رابطه نهادها صورت مي گيرد . در اين شرايط سيستم توزيع برق به عنوان آخرين زنجيره برق رساني مي تواند به شكل هاي مختلفي باشد. ايده به كارگيري نيروگاه مجازي به عنوان يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده سيستم قدرت در  اين مقاله بررسي و تشريح شده است. اين ايده براي سيستم هاي قدرت غير متمركز كه متشكل از هزاران منابع توليد پراكنده مي باشد امكان بهره برداري بهينه  مجموعه اي از منابع توليد پراكنده با بازده بالا و همچنين امكان حضور آنها را در بازار برق فراهم مي سازد. در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه مدلي، نحوه حضور نيروگاههاي مجازي در بازار برق در كنار نيروگاههاي حرارتي شبيه سازي شود . در اين مدل نيروگاه مجازي متشكل از تجميع تعدادي بار بهمراه تعدادي منبع توليد پراكنده  است. با شبيه سازي مدل داخلي،مقدار توليد هر كدام از واحدهاي DG داخل نيروگاه مجازي مشخص مي شود. نهايتاً، سود نيروگاه مجازي در يك دوره شركت در بازار برق محاسبه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *