قایسه بازدهی فشرده سازی تصاویر ثابت با تبدیلات فرکانسی مختلف FFT,HADAMARD,WALSH,DCT

امروزه با توجه به نیاز به فشرده سازی اطلاعات برای ارسال اطلاعات روشهای مختلفی استفاده می گردد ما دراین مقاله به مقایسه تبدیل مختلف فرکانسی می پردازیم درا بتدا تبدیلات HADAMARD,FFT,WALSH,DCT به یک تصویر اعملا شده سپس با حذف ضرایب تبدیل کم اهمیت به روشهای thresholding , zonal و بازیابی دوباره تصاویر به مقایسه کارایی تبدیلات مختلف بصورت کمی و کیفی پرداخته شدها ست ما دراین پژوهش به این نتیجه رسیدیم که تبدیل DCT بهترین روش برای فشرده سازی تصاویر می باشد.

 

مهدی رفیعی – دانشجوی کارشناسی الکترونیک دانشگاه شهید رجایی
پرویز امیری – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شهید رجایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *