فيلتر يونيورسال تنظيم شونده مد جريان با استفاده از CCCII+

در اين مقاله به بررسي و طراحي فيلتر يونيورسال الكتريكي مد جرياني با استفاده از نوع مثبت نسل دوم حامل هاي كنترل جريان (CCCII+) و خازنهاي زمين شده خواهيم پرداخت. مدار پيشنهاد شده مي تواند همزمان عمليات مختلف فيلتري اعم از بالاگذر، ميانگذر و پائين گذر را با امپدانس خروجي بالا نشان دهد . براي تحقق پاسخ ناچ به المانهاي فعال زيادي نياز نيست. مدار از كنترل جريان مستقل از پارامترهاي ω0/Q و ω0 برخوردار است . هيچ عنصر تطبيق دهنده شر ايطي استفاده نشده و حساسيت اكتيو و پسيو براي دو پارامتر ياد شده پائين مي باشد .

 

احسان فغفوري- محمدرضا ملك التجاري
باشگاه پژوهشگران جوان تبريز -دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *