فيلترهاي نوري و سطوح انتخابگر فركانس

همه دستگاههاي مخابراتي و الكترونيكي كه در محدوده فركانسي خاصي كار مي نمايند، براي حذف ساير فركانسهاي موجود، از فيلتر در درون ساختمان مداري خود استفاده مي نمايند. بسته به نوع دستگاههاي الكترونيكي مورد نظر، فيلترهاي موجود در سه نوع بالاگذر و پايينگذر، ميانگذر و يا تلفيقي از آنها دسته بندي مي شوند. اما هر كدام از فيلترهاي مورد نظر در محدوده فركانسي خاص عملكرد مورد انتظار را از خود نشان مي دهند. هنگامي كه فركانس به طور قابل ملاحظه اي تا محدوده هاي گيگا هرتز و ترا هرتز افزايش مي يابد، ديگر خازن ها و سلف هاي تشكيل دهنده اين فيلترها خواص ذاتي خود را از دست داده و بنابراين فيلترهاي معمولي در اين محدودههاي فركانسي نميتوانند مورد استفاده قرار گيرند. براي رفع مشكل فيلترينگ در فركانسهاي بالا، سطوح انتخابگر فركانس (FSS) از سال 1960 مطرح گشته اند. در اين مقاله به معرفي و بررسي انواع مختلفي از FSS ها پرداخته شده است.

 

مرضيه صبوري
دانشجوي كارشناسي الكترونيك موسسه آموزش عالي سراج تبريز

 

فرزانه غفاري
دانشجوي كارشناسي الكترونيك موسسه آموزش عالي سراج تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *