فناوری برچسب هوشمند و کاربردهای آن

3RFIDانقلابی عظیم در عرصه لجستیک، زنجیره تأمین و سیستمهای امنیتی به شمار می آید. اگر چه پیشینه ایـن فنـاوری بـه جنگ جهانی دوم بر می گردد، اما از استفاده گسترده محصولات و تجهیزات RFIDچند سالی بیشتر نمـی گـذرد و آن نیـز منحـصر بـه کشور های صنعتی و پیشرفته می باشد. در چند ساله اخیر، این فنـاوری بـه شـدت مـورد توجـه متخصـصین و محققـین علـم ITو علـم الکترونیک قرار گرفته است. دلیل اصلی این رویکرد کاربردهــای وسیع سیـستم هـای RFIDمـی باشـد. در حـال حاضـر در ایـران نیـز تلاشهایی برای شناخت و استفاده از این فناوری صورت گرفته است . در این مقاله به بررسیRFID وکاربرد های آن میپردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *