فراکتالها و کاربردآنها در طراحی آنتن

در این بخش تئوري فراکتالها و هندسه و کاربرد آنها در طراحی آنتن بررسی خواهد شد. و سپس انواع هندسه هاي رایج فراکتال در طراحی آنتن ها و المانهاي فراکتال و کاربرد هرکدام از آنها در طراحی یک نوع آنتن با کاربرد ویژه معرفی و ارائه میشود. و سپس کاربرد فراکتالها در طراحی آنتن هاي آرایه اي فازي براي کاهش کوپلینگ متقابل میان المانهاي آرایه و همچنین بسته بندي کردن المانهاي بیشتري به داخل آرایه براي افزایش بهره Scanning مطرح خواهد شد. ودر انتها نیز با یک مثال ثابت خواهد شد که با به کار بردن المانهاي فراکتالی در یک آرایه کوپلینگ متقابل بین المانها کاهش پیدا میکند.

 

ناصر یوسف زاده، مهدي جلالی و مصطفی پیله وري
دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *