فاكتورهاي صنعتي مورد نياز در سيستم هاي مخابرات نوري

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي فاكتورهاي صنعتي مورد نياز در سيستم هاي مخابرات نوري

دانلود مقاله : بررسي فاكتورهاي صنعتي مورد نياز در سيستم هاي مخابرات نوري

شبكه هاي مخابراتي به عنوان دارايي استراتژيك صنعت برق نقش مهمي را در موفقيت عمليات شبكه برق دارا مي باشند. شبكه مخابراتي صنعت برق از محدوده  وسيعي از تكنولوژي ها و محيط هاي مخابراتي تشكيل شده است .بهينه به گونه اي كه بتواند نيازهاي صنعتي را برآورده سازد يكي از نيازهاي شركت هاي برق مي باشد . در اين مقاله فاكتورهاي صنعتي مطرح در انتخاب سيستم هاي  مخابرات نوري بهينه معرفي و بررسي شده است. اين فاكتورها كه شامل قابليت اعتماد، مقياس پذيري، مقاوم بودن و مديريت پذيري مي باشند، با پارامترهايي نظير  انواع روش هاي حفاظتي، تنوع تكنولوژي هاي قابل پشتيباني، زمان سوئيچينگ، شرايط محيطي و الكترومغناطيسي و … قابل بررسي مي باشند. از آنجا كه مخابرات  نوري به عنوان بستر اصلي و زيرساخت مخابرات صنعت برق در دست آماده سازي و راه اندازي به صورت اختصاصي است لذا در اين مقاله به بررسي پارامترهاي مطرح  براي هر يك از فاكتورهاي صنعتي فوق در سيستم هاي مخابرات نوري پرداخته شده است . همچنين در انتهاي مقاله برخي از محصولات مخابرات نوري از نظر پارامترهاي  صنعتي مطرح شده بررسي شده اند و در انتها مشخصات صنعتي يك سيستم بهينه معرفي شده است.

صوفيا آهنج
پژوهشگاه نيرو
تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *