عملكرد موتورو درايو- موتور تحت كاهش ولتاژ

در اين مقاله عملكرد موتور القايي ( تغييرات پيك جريان وگشتاور وافت سرعت ) را با تغيير در نقطه شروع كاهش ولتاژ،تحت انواع كاهش ولتاژ بررسي مي كنيم .تغييردر نقطه شروع كاهش ولتاژ ، ميزان پيك جريان و گشتاور و افت سرعت را تغيير مي دهد به گونه اي كه زوايايي را به عنوان
بدترين و بهترين زاويه شروع كاهش ولتاژ معرفي مي كنيم . همچنين تاثير سطوح مختلف بار بر روي پيك جريان و گشتاور و لغزش بررسي مي شود و از مقايسه نتايج شبيه سازي دسته بندي جديدي براي مطالعه عملكرد موتور القايي به هنگام بروز كاهش ولتاژ ارائه مي شود .سپس به بررسي پيك جريان و گشتاور و افت سرعت ، dc تغييرات ولتاژ لينك درمجموعه درايو -موتور به هنگام بروز كاهش ولتاژ به ازاي مقادير متفاوت خازن لينك dc و اندوكتانس منبع مي پردازيم.

 

هانا غلامرضا، شكرالله شكري كجوري
دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *