برچسب

طرحی جدید براي اندازه گیري کامپیوتري منحنی پخش نور چراغ

اندازه گیري جدول و منحنی پخش نور (Luminous intensity distribution) براي منابع روشنائی (Luminaire) ، مطابق استاندارد بین المللی CIE با شماره CIE  121 1996 و استاندارد آلمان و استاندارد اروپا با شماره هاي DIN 5032-1 :1999 و EN13032-1 با کمک دستگاهی انجام میشود که به آن فتوگونیومتر (Photo Gonio Meter) گفته میشود. این لفظ را میتوان نورسنج زاویه اي یا نورسنج جهتی ترجمه نمود. نورسنج زاویه اي دستگاهی است که در آن چراغ یا لامپ در وضعیت نزدیک به حالت طبیعی خود نصب میشود و سنسور نوري یعنی لوکسمتر (lux meter) نور خارج شده در زوایه یا جهت معین از چراغ را مشخص مینماید. چنین دستگاهی با روش ابتکاري و با در نظر گرفتن ابعاد سالن موجود، در آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شده است که در زیر شرح آن میآید. در این رابطه یک نکته بسیار مهم، تعیین دقیق محورهاي مختصات آزمایشگاه با توجه به محل نصب چراغ است که براي این منظور نیز طرحی جدید با استفاده از اشعه لیزر خطی و اشعه لیزر پردهاي و آئینه و منشور تهیه و ساخته شده است و در رابطه با آن نیز بحث میشود.

 

محمدصالح مونسان، حسن ذاکري، سلمان محسنی
آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *