طراحی یک سیستم کنترل اولترافیلتراسیون برای دستگاه همودیالیز (کلیه مصنوعی)

در روش درمانی همودیالیز نرخ آبگیری از پارامترهای مهم تعیین کفالت دیالیز است پیش تر نرخ آبگیری به صورت متغیر وابسته و با تنظیم فشار طرفین غشایی (TMP) در صافی کنترل میشد که شامل عوارض ناشی از خطاها روابط حاکم بود در این تحقیق برای نسل آینده دستگاه همودیالیز سیستمی جهت کنترل نرخ اولترافیلتراسیون به عنوان متغیرمستقل ارائه شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *