طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر فعالیتهای رحمی

ثبت فعالیتهای رحمی در خانه) (HUAMبه منظور پیش بینی و جلوگیری از زایمان زودرس در بانوان باردار با ریـسک بـالا از ارزش اطلاعاتی بالائی برخوردار است. در این مقاله پس از معرفی روش ثبت فعالیتهای رحمی در خانه, یک دستگاه با قابلیـت بسیار بالا به منظور نمایش و ظبط طولانی مدت و غیر تهاجمی تغییرات و فعالیتهای رحمی در بانوان باردار پیـشنهاد میـشود. این طرح جدید به منظور حس و ضبط قابل انعطاف فعالیتهای رحمی بر پایه یک اسیلاتور سلفی کولپیتز و نوسانات یک هسته فرریتی درون یک سلف پایه ریزی شده است. فرکانس خروجی اسیلاتور متناسب با فشارمنتقل شده به سطح شکم تغییـر مـی کند و برای انجام پردازش های بعدی و همچنین ضبط و نمایش انقباضات رحمی, وارد مانیتور قابـل حمـل میگـردد. مـانیتور قابل حمل نیز پس از اندازه گیری فرکانس و انجام پردازشهای بعدی, یک پایگاه داده باحجم بسیار بالا را برای بیمار پـشتیبانی می کند. دستگاه پیشنهادی دارای وزن خیلی کم, پایداری بالا و قیمت پائین بوده و به راحتی قابل سـاخت و بکـارگیری بـرای مانیتورینگ طولانی مدت فعالیت رحمی است. همچنین این دستگاه از قابلیت اتصال به رایانه نیز برخوردار می باشـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *