طراحی و ساخت ترانسميتر جريان شبكه هاي فشار متوسط و قوي با قابليت مونيتورينگ فاكتورهاي جريان

در طي سالهاي گذشته شبكههاي قدرت توسعه و گسترش فرواني يافتهاند. در همين راستا به سيستم كنترل دقيق و مطمئن جهت حفاظت تجهيزات نياز بيشتري احساس مي شود. ورود ادوات كنترل ديجيتال در سيستم هاي قدرت باعث بالاتر رفتن سطح دقت و اطمينان سيستمهاي كنترل قدرت شده است. بر اين اساس و با توجه به نياز ادوات قدرت سيستمي تحت عنوان ترانسميتر جريان شبكه هاي فشارقوي و متوسط با قابليت مونيتورينگ فاكتورهاي جريان طراحي و ساخته شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *