طراحی و تهیه دادگان تلفنی اعدادد متصل زبان فارسی و استفاده ار آن در یک سیستم بازنشانی خودکار مبتنی بر کلمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.