طراحی وساخت دستگاه Syrineg Pum

در بخش مراقبت هاي ویژه و نیز بعد از عملهاي جراحی موارد متعددي پیش می آید که یک ماده موثر به صورت پیوسته و براي مدت زمانی خاص وارد خون بیمار گردد در چنین مواردي دقت در نرخ تزریق و منظم بودن آن حائز اهمیت بسیاري است . براي چنـین منظورهائی از دستگاه هاي که به نام پمپ تزریق سرنگ (Syringe Pump ) است استفاده می گردد و تقریبـاً در تمـام بخـش هـاي مراقبت هاي ویژه بخصوص در بخش هاي مراقبت از بیماران قلبی از این دستگاه ها استفاده می شود .

 

موسی درکاله خواجه- معصومه علیزاده -فرانک بابایی

باشگاه پژوهشگران جوان شعبه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *