طراحی فیلتر فرکانس گزین فوتونیک بر اساس المانهای تضعیف کننده نوری

در این مقاله یک فیلتر نوری قابل تنظیم بر اساس المانهای تضعیف کننده نوری پیشنهاد شده است. این فیلتر یـک رنـج تنظـیم وسـیع و پیوسته را فراهم می کند. این رنج تنظیم می تواند تا نصف رنج فضای آزاد  FSRبه طور پیوسته تغییر کند. ایده جدید تنظـیم تنهـا بـر اساس تغییر تضعیف کننده های متغیر نوری می باشد. در نتیجه می توان از یک منبع لیزر تک طول موج به عنوان منبع نور استفاده کـرد. مزیت دیگر این فیلتر ، ثابت ماندن شکل فیلتر هنگام تنظیم فرکانس مرکزی آن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *