طراحی بهینه اسنابرهاي GCSC

در این مقاله به بررسی و طراحی بهینه مدار اسنابر مورد استفاده در جبرانساز GCSC پرداخته شده است.جبرانساز GCSC نوعی جبرانساز خازن سري است که به صورت سري در خطوط انتقال بلند (EHV) براي جبران افت ولتاژ،افزایش پایداري و کنترل تقسیم بار بین مسیرهاي انتقال موازي بکار میرود.این جبرانساز توسط تایرستورهاي GTO کنترل میشود. مدار اسنابر مورد مطالعه در این مقاله به همراه مدار GTO در جبرانساز قرار میگیرد.این اسنابر مزیتهاي زیادي دارد.از جمله آن میتوان به توانایی آن در کاهش حالت گذراي جریانهاي ناخواسته اشاره کرد.این جریانها میتوانند به باي پس شدن خازن جبرانساز منجر شوند.از طرف دیگر باعث میشود GTO در یک ناحیه عملکرد سالم سویچ کند.نبودن تلفات مقاومتی در حالت روشن مدار از مزیتهاي دیگر این اسنابر نسبت به طراحیهاي دیگر به شمار میرود.

 

سولماز موسوي دیزج
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *