طراحی اتوپایلوت با استفاده از حالت جدول بندی بهره و فیدبک برای موشکی با عملگرهای آیرودینامیکی

دراین مقاله طراحی یک اتوپایلوت چندمتغیره با استفاده از روش کنترل فیدبک انتگرالی و جدول بندی بهره برای یک موشک BTT برروی یک محدوده کاری گستره پرواز درنظر گرفته شده است ابتدا با تقسیم گستره پرواز به چهار قسمت برای هر قسمت یک کنترل کننده در نقاط کار مجزا به روش فیدبک حالت با کنترل انتگرالی طراحی شده است سپس این کنترل کننده ها را در تمام محدوده کاری هم با کلیدزنی آنی و هم بصورت تدریجی بررسی شده اند همچنین شبیه سازی غیرخطی برای این مدل اجرا و نتایج آن نمایش داده شده است.

 

مصطفی اسداللهی -مجید شکری-  حسین خلیل پور
مهدی جلالی – کارشناسی ارشد برق کنترل دانشگاه تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *