طراحي کد شبه تصادفي و همزمان کنندة مناسب آن جهت افزايش امنيت مخابراتي در سيستمهاي طيف گستردة DS

در اين مقاله دو ساختار مختلف از کدها با ويژگي پريود بسيار بزرگ و متوسط زمان همزماني کوچک که مي توانند به عنوان کدهاي گسترده کنندة سيستمهاي مخابراتيِ طيف گستردة DS استفاده شوند, ارائه و طراحي مي گردد. در ساختار نخست, با توجه به روشي که براي همزماني پيشنهاد مي گردد متوسط زمان همزماني نسبت به پريود بسيار کوچک مي شود. در ساختار دوم علاوه بر استفاده از پريود بزرگ, مولد کد خاصيت غير خطي دارد اين موجب مي شود بازتوليد آن ساده نباشد. اين کد داراي قابليت مناسبي از بعد سادگي تعويض فاز در فرايند همزماني مي باشد با توجه به آن, روش بهینه ای برای همزمانی ارائه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *