طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنال هاي كنترلي براي سيستم تحريك  به منظور ميرا نمودن نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت به كار گرفته شده است. به  منظور غلبه بر كاست يهاي پايدارسازهاي سيستم قدرت معمول  روش هاي متعددي مطرح شده است. استفاده از روش هاي منطق فازي ، الگوريتم ژنتيكي  و شبكه  عصبي از جملة اين روش ها مي باشند. در اين مقاله استفاده از شبكه عصبي به منظور كنترل سيستم مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر پايه شبي هسازي ها مشخص مي گردد كه كنتر لكنندة عصبي پاسخ هاي بهتري را نسبت به پايدارساز معمول ارايه مي كند.

 

حميدرضا رادمنش و علي مطيع نصرآبادي
دانشگاه شاهد– اتوبان تهران- قم روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *