طراحي يك مدولاتور دلتا- سيگما با ولتاژ و توان مصرفي پائين با بهره گيري از يك تكنيك جديد CMFB

در اين مقاله يک مدولاتور دلتا-سيگماي درجه دو و تك حلقه با ولتاژ تغذيه و توان مصرفی پايين جهت کاربرد در سيستمهای قابل حمل  Portableارائه شده است. در ساختار اين مدولاتور كه در طراحي آن از تكنولوژي CMOS 0.18µm استفاده شده است با معرفي و بهره گيری از يک تکنيک جديد براي پياده سازي مدارات ,CMFB نوع بهبود يافته ای از مدارات تقويت کننده سوئيچ شونده  Switched-Opamp(SOارائه می گردد. همچنين براي افزايش محدوده DRمدولاتور، با استفاده از دوبرابر كننده ولتاژ براي تحريك سوئيچهاي ورودي، محدوده مجاز سيگنال ورودي تقويت شده است.مطابق شبيه سازي هاي انجام شده تحت نرم افزار HSPICEو با در نظر گرفتن پهنای باند ورودی ۱۶کيلوهرتز، مقدار OSRمساوي ۱۲۸و ولتاژ تغذيه ۰/۹ولت، مقدار توان مصرفی ۵۴ميكرو وات مي باشد. همچنين مقدار SNDRmaxو DRبدست آمده نيز به ترتيب برابر با ۸۰و ۸۶دی بی اندازه گيري شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *