طراحي و پياده سازي سيستم كاهش جريان هجومي با روش تخمين شار پسماند بر روي ترانسفورماتور قدرت 125 MVA

يكي از مهمترين عوامل كاهش عمر ترانسفورماتورهاي قدرت كه اثرات مخربي بر روي سيم پيچ و هسته ترانسفورماتور و همچنين تجهيزات قدرت بالادست مانندبريكرها،كابلها و SVCدارد، جريان هجومي برقدار نمودن ترانسفورماتور است كه موجب جاري شدن جريان لحظه اي تا بيش 10برابر جريان نامي در تجهيزات شبكه و ترانس مي گردد. در اين مقاله الگوريتم مناسبي را براي حداقل كردن جريان هجومي ترانسفورماتور بر اساس روش تخمين شار پسماند در ترانسفورماتور با استفاده از مدل هامرشتاين ارائه و سيستم پياده سازي شده بر اساس اين الگوريتم توضيح داده مي شود. در نهايت نتايج تست عملي سيستم پياده سازي شده بر روي يك ترانسفورماتور 125 MVA تغذيه كننده كوره قوس الكتريكي، نشان دهنده عملكرد مناسب و كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور است. با اين روش مي توان جريان هجومی iترانسفورماتورها را تا حد جريان نامي ترانسفورماتور كاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *