طراحي و كنترل جبران كننده اكتيو موازي سه فاز با استفاده از روش كنترل مد لغزشي و فيدبك انرژي

وجود بارهاي غيرخطي و عدم تعادل در شبكه سه فاز, باعث ايجاد هارمونيكها و تلفات در شبكه مي شود. اعمال فيلترهاي اكتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول  كاهش يا حذف اين اثرات مي باشد. فيلترهاي پسيو در فركانس خاص طراحي، و هارمونيك معيني را حذف مي كند و عيب آن امكان رزنانس آن با امپدانس شبكه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المانهاي آن مي باشد. استفاده از فيلتر اكتيو مشكلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونيك دلخواه بطور مجزا يا همگي با هم امكان  رزنانس با شبكه نيز نخواهد داشت. از مشكلات اين فيلترها سرعت پاسخ ديناميكي محدود بوده كه در نتيجه هارمونيكها را در حالت دائم مورد نظر قرار مي دهند. در اين مقاله اينورتر مورد استفاده در فيلتر اكتيو بر خلاف روشهاي قبلي تحليل تكفاز، بصورت دقيقتر يعني تحليل همزمان سه فاز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

مجيد نيري پور- علي يزديان- محمود رضا حقي فام – حميد رضا محمدي
تهران – دانشگاه تربيت مدرس – دانشكده فني و مهندسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *