طراحي و شبيه سازي يك سيستم بينايي ماشين، مبتني بر شبكه عصبي LVQجهت تشخيص الگوهاي متني متحرك

در اين مقاله ي كاربردي، بخش هايي از يك سيستم بينايي ماشين هوشند صنعتي، جهت پردازش كاراكترهاي درج شده بر روي درب يك نمونه شيشه ي دارو، كه بر روي خط توليد در حركت مي باشد، بصورت مرحله به مرحله طراحي و تشريح گرديده است. روش ارايه شده مبتني بر مفاهيم بينايي ماشين و شبكه عصبي مي باشد كه براي اولين بار در اين مقاله بيان مي گردد. نتايج شبيه سازي هاي صورت گرفته بيان گر كاهش خطا و در عين حال افزايش سرعت تشخيص مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *