طراحي و ساخت نشانگر خطا براي شبكه هاي توزيع هوايي

يكي از راههاي كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع تشخيص سريع و آسان محل وقوع خطا است . طبيعي است
كه تشخيص سريع محل وقوع خطا به برطرف شدن سريعتر آن كمك مي كند. در اين مقاله يكي از ابزارهاي تشخيص محل
وقوع خطا در خطوط توزيع مورد بررسي قرار گرفته ويك نمونه ازآن ساخته مي شود. نشانگرهاي خطا در حقيقت وسايلي هستند كه در نقاط مختلف خطوط توزيع نصب شده و هنگام وقوع خطا به روشهاي گوناگون (از طريق ديودهاي نورافشان LED وياارسال پيام به مركزديسپاچينگ) محل آن را اطلاع مي دهند. در اين مقاله ابتدا يك شبكه توزيع نمونه توسط نرم افزار Matlab شبيه سازي شده و به كمك آن روشهاي تشخيص انواع مختلف خطا توسط نشانگرهاي خطا م ورد بررسي و تحليل قرار داده مي شوند. روشهاي تشخيص خطا در نشانگرهاي خطا شامل اضافه جريان <I  و اضافه شيب جريان <(dI/dt) مي باشد. بررسي سطوح آستانه عملكرد و تنظيم مناسب آنها از عملكرد اشتباه اين تجهيزات ممانعت بعمل مي آورد. سپس مراحل طراحي و ساخت يك نمونه نشانگر خطاي هوايي كه براساس روشهاي تشخيص فوق الذكر عمل مي كند بازگومي گردد.

بهروز عارضي
پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *