طراحي و ساخت مگنتايزر تخليه خازني و ارائه الگوريتم طراحي بهينه فيكسچر شارژ

در اين مقاله نحوه طراحي و ساخت يك دستگاه مگنتايزر مدرن كه براي اولين بار در ايران ساخته شده است مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در اين مقاله اصول كاركرد و نيز نحوه طراحي اين دسـتگاه شـرح داده شـده اسـت و مقاله براي اولين بار به ارائه الگوريتمي جهت طراحي بهينه فيكسچر شارژ كه مهمتـرين قـسمت دسـتگاه مـي باشـد ، پرداخته است كه بر اساس آن ديگر به محاسبات پيچيده ميدان مغناطيسي نيازي نيست . اين مقاله بر اساس نتـايج و يافته هاي اينجانب از ساخت يك نمونه از اين دستگاه براي جهاد خودكفايي نيروي هوايي ارتش و نمونه ديگـري بـراي دانشگاه شاهد ، نگارش گرديده است . لازم به ذكر است كه اين دستگاه در امور نظامي و امور صنعتي كه بـا فـن آوري های نوین در ارتباط هستند کاربرد وسیعی دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *