طراحي و ساخت متعادل سازجريان پسيو براي ژنراتور القايي خودتحريك

از آنجا كه تعداد زيادي از مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در مناطق دوردست روستايي و كوهستاني واقع شده اند و اغلب فاصله زيادي با شبكه سراسري دارند لذا تامين انرژي الكتريكي براي آنها مستلزم نصب خطوط طولاني انتقال و توزيع خواهد بود كه علاوه بر تلفات اين خطوط، هزينه
سرمايه گذاري اوليه زيادي را بر دوش بخش دولتي قرار مي دهد. ژنراتور القايي مي تواند در مناطق دورافتاده نصب شده و با حداقل نياز به تعمير و نگهداري و قابليت اطمينان بالا نياز اين مناطق ر ا به انرژي الكتريكي تامين كند. با توجه به اينكه اكثر بارهاي الكتريكي در مناطق دوردست تكفاز هستند و توزيع يكسان اين بارها بر روي هر سه فاز ژنراتور امكان پذير نيست، هنگام اتصال به ژنراتور باعث نامتعادلي ژنراتور القايي مي شوندكه باعث عملكرد ضعيف ژنراتور مانند اضافه جريان، اضافه ولتاژ، بازده كم، افزايش دماي زياد، نوسان و لرزش ماشين مي شود. معايب ذكر شده با استفاده از اتصال steinmetz به مقدار قابل توجهي كاهش مي يابد . در اين تحقيق هدف آن بود كه كارايي اتصال steinmetz را در راستاي بهبود عملكرد نامطلوب ژنراتور القايي تحريك مستقل (SEIG) كه در اثر اتصال بار نامتعادل به آن سبب شده است؛ نشان داده شود. اين مهم با مطالعات تئوري به همراه شبيه سازي كامپيوتري آغاز شده و سپس با فراهم كردن شرايط مدلسازي شده بوسيله تجهيزات آزمايشگاهي؛ تمامي حالات بصو رت عملي تحت آزمايش قرار گرفته و با نتايج حاصل از شبيه سازي كامپيوتري مقايسه گرديدند . نتايج مقايسه بيانگر كارايي و دقت عالي روش فوق در جهت بهبود عملكرد نامطلوب ژنراتور القايي ميباشند.

 

حميد محمدي بيدهندي سيد حسين حسينيان بهروز وحيدي
قطب علمي قدرت – دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *